ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ


ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥΥ

            ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
            Η κυβέρνηση  φέρει προς ψήφιση στη βουλή το νομοσχέδιο για την “Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”.
            Οι διατάξεις του, υλοποιούν δεσμεύσεις του 3ου μνημονίου, αποτελούν προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης και κινούνται στις ράγες των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ. Μάλιστα η πρόσφατη έκθεσή του καταγράφει ως θετικές τις ρυθμίσεις που αφορούν την αξιολόγηση των στελεχών στην εκπαίδευση και την (αυτο)αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, καθώς είναι “σημαντικά πρώτα βήματα προς την ανάπτυξη ενός συνολικού πλαισίου Αξιολόγησης”.
            Το νομοσχέδιο αποτελείται απο δύο μέρη και έχει διπλό στόχο: Πρώτος, η ανασυγκρότηση της διοικητικής δομής της εκπαίδευσης που γίνεται με καταργήσεις-συγχωνεύσεις-συγκεντρωτισμό υπηρεσιών του υπουργείου παιδείας. Δεύτερος αλλά κυριότερος η “αξιολογική” περικύκλωση του κλάδου.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ - ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
l  Συγκροτούνται στις περιφέρειες τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.(Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού) ενσωματώνοντας τις αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων(μετονομάζονται Συντονιστές Εκπαιδευτικού  Έργου), των ΠΕΚ και των Προϊσταμένων Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.
l  Στην περιοχή ευθύνης κάθε διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ιδρύονται τα ΚΕ.Σ.Υ.(Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης) που συγχωνεύουν τις καταργούμενες δομές των ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΣΣΝ, ΕΚΦΕ.
l Τα ΚΕΑ (Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία) αντικαθιστούν τα ΚΠΕ (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) και υπάγονται σε αυτά όλες οι αρμοδιότητες των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων.
            Όλες αυτές οι αναδιατάξεις με καταργήσεις-συγχωνεύσεις δομών και ίδρυση νέων, δεν αποσκοπούν απλά στην δραστική μείωση των κρατικών δαπανών στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας των μνημονίων, αλλά ο βασικός στόχος είναι ο ασφυγκτικός έλεγχος της εκπαίδευσης.
            Η συγκρότηση ενός μηχανισμού ιεραρχικά δομημένου, επιφορτισμένου με την ευθύνη υλοποίησης- επιβολής των κεντρικών κυβερνητικών κατευθύνσεων. Επιτελεία - “μικρά υπουργεία παιδείας” - πλήρως αποσπασμένα απο τον υπόλοιπο κλάδο, με ρόλο την προώθηση των αντιεκπαιδευτικών επιλογών, την περιφερειακή-τοπική εξειδίκευσή τους και την ολοκληρωτική επιτήρηση της εφαρμογής τους.
            Τα ΠΕ.ΚΕ.Σ μάλιστα αναλαμβάνουν κομβικό ρόλο στην προώθηση της αξιολόγησης ως βασικά όργανα  που λαμβάνουν τις “εκθέσεις αποτίμησης” των σχολικών μονάδων συντάσσοντας τις συνολικές εκθεσεις της περιφέρειας που υποβάλλουν στο ΙΕΠ(Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).
            Σημαντικό ζήτημα προκύπτει στην Ειδική Αγωγή. Η κατάργηση των ΚΕΔΔΥ και η ενοποίησή τους με άλλες δομές, πέρα από τον προφανή στόχο της περικοπής του προσωπικού έχει και άλλες συνέπειες. Η διάγνωση, η καταγραφή των μαθητών με ειδικές ανάγκες-μαθησιακές δυσκολίες δεν    αποτελεί αρμοδιότητα των νέων δομών. Αυτό σημαίνει απο τη μια να οδηγούνται οι οικογένειες στον ιδιωτικό τομέα και από την άλλη η μετατόπιση αυτής της ευθύνης στους εκπαιδευτικούς των σχολείων, που οφείλουν μέσω ειδικών επιτροπών που θα συγκροτήσουν, να διαμορφώσουν εξατομικευμένα προγράμματα στήριξης αυτών των μαθητών. Επίσης η ανυπαρξία διάγνωσης καθιστά ανεφάρμοστο το  μέτρο μείωσης των μαθητών ανά τμήμα.
            Ο ιδεολογικός ρόλος της εκπαίδευσης όπως αναφέρεται με την διεξαγωγή στα σχολεία δραστηριοτήτων -εκδηλώσεων (κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστικών κλπ). Τα ΚΕΑ θα αποτελούν τους ιμάντες μεταβίβασης των “μαύρων” ιδεών και των σάπιων αξιών του συστήματος της εξάρτησης και της εκμετάλλλευσης. Πιο οργανωμένα και ενιαία και στις δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Σχεδιασμένα θα υλοποιούνται όλα τα προγράμματα που εξυμνούν την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τους ντόπιους “ευεργέτες” του κεφαλαίου.
            Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ!!
            Ο Γαβρόγλου δηλώνει ότι “ο εκπαιδευτικός της τάξης δεν αξιολογείται”, καταργεί το ΠΔ 152 και πλευρές του ν.3848, και αντιγράφει τον Αρβανιτόπουλο βαφτίζοντας την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων “Συλλογικό προγραμματισμό και ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων”.
            Βαφτίζοντας “το κρέας ψάρι” η κυβέρνηση επιχειρεί να “εμπεδωθεί η κουλτούρα αξιολόγησης”. Δεν πρωτοτυπεί αλλά αντιγράφει την αυτοαξιολόγηση των Σαμαροβενιζέλων με  προγραμματισμό στην αρχή της σχολικής χρονιάς, αποσαφήνιση-διατύπωση στόχων, δράσεων σε τυποποιημένες φόρμες για υλικοτεχνική υποδομή, συνεργασίες με φορείς της τοπικής κοινωνίας, καινοτομίεςαποτίμηση στο τέλος της σολικής χρονιάς κλπ. Τα έχουμε ξαναδεί όλα αυτά. Και είναι πρόκλητικό να χαρακτηρίζεται απο το υπουργείο η διαδικασία αυτή “εσωτερική” όταν ορίζεται στο νομοσχέδιο ότι με υπουργική απόφαση ύστερα απο εισήγηση του ΙΕΠ θα καθορίζονται οι θεματικοί  άξονες και ο τύπος των σχετικών εκθέσεων. Αυτές θα υποβάλλονται στο ΠΕΚΕΣ και οι συντονιστές (πρώην σχολικοί σύμβουλοι) κρίνουν και διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων. Μ' άλλα λόγια πρόκειται για αξιολόγηση απο το υπουργείο με αξιολογούμενους τους εκπαιδευτικούς που λογοδοτούν για την επίτευξη η μη των στόχων που έχουν τεθεί.
            Επιπλέον ολη αυτή η γραφειοκρατική συμπλήρωση φορμών, και οι απανωτές συνεδριάσεις, του συλλόγου, των ομάδων εκπαιδευτικων, των ομάδων όμορων σχολείων, του σχολικού συμβουλίου κοκ θα έχει ως αποτέλεσμα ούτε οι 30 ώρες -πως προέβλεπε η υπουργική απόφαση- δεν θα επαρκούν. Είναι τεράστιος ο φόρτος αυτών των εργασιών που θα υποστούν οι εκαπιδευτικοί.
            Να σημειώσουμε ότι οι ομάδες σχολείων-αντιγραφή απο Διαμαντοπούλου- εντάσσονται στα πλαίσια της ευελιξίας που προωθεί το υπουργείο ωστε να μετακινεί μαθητές σε όμορα σχολεία για να μην προχωρά σε χωρισμό τμημάτων ή να προσφέρεται μάθημα επιλογής σε ένα Λυκειο και οι μαθητές του διπλανού σχολείου να μην το παρακολουθούν στο δικό τους. Και φυσικά στα πλαισία της γενικότερης κινητικότητας και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων να μεταφέρεται και η οργανικότητα σε ομάδες σχολείων.
            Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.(Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκαπίδευση) όχι μόνο δεν καταργείται αλλά αναβαθμίζεται, αποκτά επιτελικό ρόλο αναπτύσσοντας ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάσης δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος με βάση τα πρότυπα του ΟΟΣΑ.
            Με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντών και υποδιευθυντών) ουσιαστικά έχουμε ατομική αξιολόγηση με βαθμολογική κατάταξη στην κλίμακα 0-100(άριστος-ακατάλληλος) που ανοίγει τον δρόμο για αντιστοιχες προσαρμογές και στην ατομική αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού. Τέλος επιδιώκεται να συμφιλιωθεί ο εκπαιδευτικός με την αξιολόγηση του διευθυντή και υποδιευθυντή συντάσσοντας ανώνυμο ερωτηματολόγιο.
            Παρά τις δηλώσεις της ΝΔ για κατάργηση της αξιολόγησης, παρά τη στήριξη των ΔΑΚΕ- ΣΥΝΕΚ/ΕΡΑ -ΠΕΚ/ΔΗΣΥ που καλοδέχονται την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως μη τιμωρητική και μιλούν για “καλή” αξιολόγηση” στην εκπαίδευση, η αξιολόγηση είναι εδώ!!!
            Η κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Ο έλεγχος, η χειραγώγηση καθηγητών, δασκάλων και νηπιαγωγών. Η μετακύλιση των ευθυνών αλλά και της οικονομικής λειτουργίας των σχολειων μέσω της “αυτονομίας” τους στις πλάτες εκπαιδευτικών και γονιών. Να απαντήσουμε με τους αγώνες μας.  Με γενικές συνελεύσεις να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας.

·         ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
·         ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ
·         ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
·         ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
·         ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣΣχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Περι Θεματικής Εβδομάδας και άλλων δεινών

Επιτυχημένη διαδήλωση καταγγελίας ενάντια στην επίσκεψη Κέρυ στους δρόμους της Αθήνας

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ