Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Ελα στη γενική Συνέλευση!Συνάδελφοι,

30 Νοέμβρη έχουμε την εκλογο-απολογιστική μας συνέλευση.
Μην μένεις θεατής!
Μην κρατάς για τον εαυτό σου τον παθητικό ρόλο του ψηφοφόρου. 
Ελα στη συνέλευση.
Να συγκροτήσουμε αγώνες για ζωή και δουλειά με δικαιώματα.
Για να μπορούμε να προασπιστούμε τις δημοκρατικές μας συνδικαλιστικές ελευθερίες.
Για να κάνουμε το σωματείο μας όργανο διεκδίκησης και όχι συνδιαλλαγής ,υποταγής και συμβιβασμού.
Στήριξε την προσπάθεια μας σε αυτή την κατεύθυνση.Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών

ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΝΕΑ ΔΕΙΝΑ