Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 14, 2013

Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών

• Ανατροπή των μνημονίων, Αντίσταση στην εργασιακή και κοινωνική βαρβαρότητα που επιβάλλουν ΕΕ - ΔΝΤ - κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις τους. • Δημόσια Δωρεάν Παιδεία για όλους. Όχι στην εκπαίδευση των μνημονίων, της φτώχειας, της υποταγής και των ταξικών φραγμών - Oύτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών. • Όχι στην αξιολόγηση - να αποσυρθεί το ΠΔ - Ανατροπή του νόμου για το νέο μισθολόγιο - φτωχολόγιο.  Καμιά σύνδεση βαθμού – μισθού. Όχι στις απολύσεις, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τη φοροληστεία. • Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους. Ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα για όλους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα! •Κάτω τα χέρια από τις απεργίες, τις πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες.                   Στηρίζουμε – ψηφίζουμε:             Α γωνιστικές Κ ινήσεις Ε κπαιδευτικών Υποψήφιοι Γιούτσος Γεώργιος (συνεργαζόμενος) (4 ο Γυμν. Ασπροπύργου) Σταυρακάκη Ουρανία  (2 ο Γυμν.Ασπροπύργου)