Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


                        
Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Πίνδου και Αθηνάς  Ελευσίνα                                                                                   Πίνδου και Αθηνάς
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105561490
ΦΑΞ: 2105561490
Email: a.elme.dyt.attikis@gmail.com                        192 00Ελευσίνα 24/05/2013ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 30/05/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00
ΣΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:
Α) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
Γ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρυώτης Δημήτρης

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Βασιλείου Γιούλη