Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Κατάθεση αίτησης ακύρωσης απο ΟΛΜΕ

   Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                  
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 33 11 338                           
www.olme.gr                                                               
e-mail: olme@otenet.gr                                                 Αθήνα, 12/09/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατατέθηκε χθες, 11/9/2013, στο Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας αίτηση ακύρωσης της υπ' αρ. πρωτ. 106520/Δ2/31-7-2013 απόφασης (διαπιστωτικής πράξης) του Υπουργού Παιδείας με θέμα: "Διαπίστωση κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων ειδικοτήτων, από την 22α Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του νόμου 4172/2013".
Η αίτηση ακύρωσης γίνεται από την ΟΛΜΕ και εξ ονόματος όλων των συναδέλφων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.