Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 13, 2013

Η ασθένεια και η εγκυμοσύνη λόγοι περικοπής μισθού και πιθανής απόλυσης!

1.       Η καπιταλιστική βαρβαρότητα σε εγκύκλιο για αναπληρωτές - αναπληρώτριες Η ασθένεια και η εγκυμοσύνη λόγοι περικοπής μισθού και πιθανής απόλυσης! Να αποσυρθεί η εγκύκλιος! Σύμφωνα με την εγκύκλιο  155734/Δ1 10-12-2012  του Υπουργείου Παιδείας ,  οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον  «δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου (ασθένεια, κύηση) δικαιούνται άδεια, όχι μεγαλύτερης διάρκειας του μισού μήνα συνολικά …  οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μετά τη συμπλήρωση, κατά τα ως άνω, μισού μήνα αδείας με αποδοχές,  απολύονται  εφόσον ήθελε κριθεί ότι η περαιτέρω απουσία τους συνιστά σπουδαίο λόγο, που, κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δικαιολογεί καταγγελία σύμβασης εργασίας… οποιαδήποτε χορηγηθείσα  άδεια, πέρα των 15ημερών, συνολικά ανά έτος, δε μπορεί να υπολογισθεί, ως διδακτική προϋπηρεσία» . Όπως είναι φανερό, το θράσος, η αναλγησία και η ταξική βαρβαρότητα δεν έχουν όρια. Αυτό που στον ιδιωτικό τομέα γίνεται στα μουλωχτά, θεσμοθετείται στο δημόσιο τομέα! Κυ