Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Η ασθένεια και η εγκυμοσύνη λόγοι περικοπής μισθού και πιθανής απόλυσης!


1.     Η καπιταλιστική βαρβαρότητα σε εγκύκλιο για αναπληρωτές - αναπληρώτριες
Η ασθένεια και η εγκυμοσύνη λόγοι περικοπής μισθού και πιθανής απόλυσης! Να αποσυρθεί η εγκύκλιος!

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 155734/Δ1 10-12-2012 του Υπουργείου Παιδείας , οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον «δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου (ασθένεια, κύηση) δικαιούνται άδεια, όχι μεγαλύτερης διάρκειας του μισού μήνα συνολικά… οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μετά τη συμπλήρωση, κατά τα ως άνω, μισού μήνα αδείας με αποδοχές, απολύονται εφόσον ήθελε κριθεί ότι η περαιτέρω απουσία τους συνιστά σπουδαίο λόγο, που, κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δικαιολογεί καταγγελία σύμβασης εργασίας…οποιαδήποτε χορηγηθείσα  άδεια, πέρα των 15ημερών, συνολικά ανά έτος, δε μπορεί να υπολογισθεί, ως διδακτική προϋπηρεσία».

Όπως είναι φανερό, το θράσος, η αναλγησία και η ταξική βαρβαρότητα δεν έχουν όρια. Αυτό που στον ιδιωτικό τομέα γίνεται στα μουλωχτά, θεσμοθετείται στο δημόσιο τομέα! Κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφάλαιο επιβάλλουν μια σύγχρονη εργασιακή σκλαβιά που ο εργαζόμενος δεν τολμά να αρρωστήσει και η εγκυμοσύνη τιμωρείται.
Το νέο αντιδραστικό μέτρο ξεκινά από τους αναπληρωτές για να επεκταθεί αύριο σε όλο τον κλάδο.
(ανακοίνωση απο ΕΛΜΕ Πειραιά)

Καλούμε τους συναδέλφους σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη 30 Γενάρη στις 1 μμ μαζί με άλλα σωματεία:

·    Ανάκληση της απαράδεκτης εγκυκλίου 155734/Δ1/10-12-2012 για τους αναπληρωτές.
·    Κατάργηση του θεσμού του αναπληρωτή και του ωρομίσθιου και κάθε ελαστικής μορφής εργασίας.
·    Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους.
·    Πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα για αναπληρωτές και ωρομίσθιους.
·    Μαζικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών με βάση τους (έως) 20 μαθητές ανά τμήμα.
·    Όχι στην αύξηση των ωρών διδασκαλίας.

2.     Συνεχίζονται τα κενά στα Μουσικά – Καλλιτεχνικά σχολεία

Την ίδια μέρα (Τετάρτη 30 Γενάρη) στις 10 π.μ. οργανώνεται κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας καθώς το Υπουργείο Παιδείας έχει την πρόθεση να μην καλύψει τα κενά (που αντιστοιχούν στο 90%!) στα Μουσικά – Καλλιτεχνικά σχολεία. Η κατάσταση αυτή ουσιαστικά ακυρώνει τη λειτουργία των σχολείων αυτών και τα οδηγεί σε de facto κατάργηση.
Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

·        Να καλυφθούν άμεσα τα κενά – Μόνιμοι διορισμοί