ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

   Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                  
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 33 11 338                                          
www.olme.gr                                                                                   
e-mail: olme@otenet.gr                                                                              Αθήνα, 13/09/2013
Προς τα ΔΣ των  ΕΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κατέθεσε χθες Τετάρτη,  11/9/2013, στο Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας μέσω των δικηγόρων Κ. Χρυσόγονου, Α. Μυλωνά και Ν. Παπαχρήστου, αίτηση ακύρωσης κατά της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας που θέτει σε διαθεσιμότητα τους συναδέλφους των καταργούμενων ειδικοτήτων.
Η αίτηση ακύρωσης γίνεται από την ΟΛΜΕ στην οποία έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι συνάδελφοι (σύνολο 2122) που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Η κάθε ΕΛΜΕ πρέπει να ενημερώσει όλους τους συναδέλφους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα (καταστάσεις με τα πλήρη στοιχεία μπορεί να προμηθευτεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) για τα παρακάτω:
1.      Η αίτηση ακύρωσης δεν περιλαμβάνει και τα ασφαλιστικά μέτρα για προσωρινή αναστολή της απόφασης της διαθεσιμότητας. Όποιος συνάδελφος θέλει να προχωρήσει στην προσωρινή αναστολή της απόφασης διαθεσιμότητας, μπορεί να το κάνει ατομικά στα κατά τόπους διοικητικά εφετεία στα πλαίσια της συνταγματικής κατοχύρωσης της παιδείας σαν δημόσιο αγαθό και του δικαιώματος στην εργασία. Η προσωρινή αναστολή δίνεται συνήθως στις περιπτώσεις που μπορεί κανείς να αποδείξει σοβαρή οικονομική βλάβη και αδυναμία διαβίωσης ως άμεσο αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας. Ήδη υπάρχει θετική απόφαση από Διοικητικά Εφετεία.
2.      Όποιος συνάδελφος έχει προχωρήσει σε ατομική αίτηση ακύρωσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην αίτηση ακύρωσης της ΟΛΜΕ, για αυτό πρέπει να ενημερώσει την ΕΛΜΕ του ώστε να εξαιρεθεί από την κατάσταση της ΟΛΜΕ. Οι ΕΛΜΕ να ενημερώσουν την ΟΛΜΕ (με email) για τον αριθμό των συναδέλφων που έχουν προσφύγει ατομικά και είναι μέλη τους, για να εξεταστεί η μερική οικονομική στήριξή τους.
3.      Για να είναι μέσα στην αίτηση ακύρωσης οι συνάδελφοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα πρέπει να υπογράψουν σε συμβολαιογράφο ειδικό πληρεξούσιο στο οποίο θα εξουσιοδοτούν τους συγκεκριμένους δικηγόρους που κατέθεσαν την αίτηση ακύρωσης (σχέδιο ειδικού πληρεξουσίου ακολουθεί). Οι ΕΛΜΕ να έρθουν σε συνεννόηση με συμβολαιογράφους για να περιορίσουν το κόστος. Το πληρεξούσιο μπορεί να είναι ατομικό ή ομαδικό. Το κόστος του πληρεξουσίου να καλυφθεί από τις τοπικές ΕΛΜΕ και να σταλεί το συντομότερο δυνατόν στη Δικηγορική Εταιρεία  "Ευθυδικία Α.Ε.Δ.Ε."  Διεύθυνση:  Πλατεία Δημοκρατίας 1, ΤΚ  54629,  Θεσσαλονίκη. Όσοι δεν στείλουν το πληρεξούσιο μέχρι τις 30/9/2013 θα εξαιρεθούν από την αίτηση ακύρωσης.
4.      Τα έξοδα της αίτησης ακύρωσης καλύπτονται από την ΟΛΜΕ.
(ακολουθεί το σχέδιο ειδικού πληρεξουσίου)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι …………………….εξουσιοδοτούμε τους δικηγόρους Θεσσαλονίκης Κώστα Χ. Χρυσόγονο (ΑΜ ΔΣΘ 2387), Αμαλία Δ. Μυλωνά (ΑΜ ΔΣΘ6179), και τον δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Παπαχρήστο (ΑΜ ΔΣΑ 17178), όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά καταθέσουν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά την κρίση τους αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της  υπ’ αρ. πρωτ. 106520/Δ2/31-7-2013 απόφασης (διαπιστωτικής πράξης) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διαπίστωση κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων ειδικοτήτων, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α ΄/23-7-2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.Α΄) », και κάθε άλλης κατά την κρίση τους συναφούς και συμπροσβλητέας πράξης με την οποία τοποθετούμαστε σε διαθεσιμότητα, και να υποστηρίξουν την ανωτέρω αίτηση κατά τη συζήτηση ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου, υποβάλλοντας για το σκοπό αυτό υπομνήματα, αποδεικτικά ή άλλα έγγραφα. Ακόμη τους εξουσιοδοτούμε να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνουν οι ίδιοι χρήσιμη για την ακύρωση της θέσης μας σε διαθεσιμότητα.


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΜΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ E-MAIL Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
e-mail
ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6977923905
dkaryotis@sch.gr ,dimkaryotis@gmail.com
2ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ
6948262883
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
6978237667
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
6973218957
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6932514008
ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΞΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
6977685471
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6948507399
ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΓΕΛΑΜΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
6938815081
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ


Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΗΡΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Από: olme <olme@otenet.gr> 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Περι Θεματικής Εβδομάδας και άλλων δεινών

Επιτυχημένη διαδήλωση καταγγελίας ενάντια στην επίσκεψη Κέρυ στους δρόμους της Αθήνας

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ