Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Όσοι εκπαιδευτικοί μέλη της ΕΛΜΕ επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους σε κατασκήνωση 

των καταλόγων που επισυνάπτονται και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

πρόσκληση της ΟΛΜΕ, παρακαλούνται να απευθύνουν το αίτημά τους στην ΕΛΜΕ μέσω του 

e-mail της ΕΛΜΕ. Το αίτημα των συναδέλφων θα πρέπει να έχει καταληκτική ημερομηνία την 

Τετάρτη 13/05/2015 προκειμένου να εκδοθούν οι βεβαιώσεις απ’ την ΕΛΜΕ. Οι βεβαιώσεις θα

 αποσταλούν στους δικαιούχους με e-mail έως την Πέμπτη 14/05/2015
Επισυνάπτουμε την πρόσκληση της ΟΛΜΕ και το έντυπο αίτησης που θα αποσταλεί στην 

ΟΛΜΕ απ’ τον ενδιαφερόμενο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου