ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

                        
                       
Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Πίνδου και Αθηνάς  Ελευσίνα                                                                                   Πίνδου και Αθηνάς
ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX: 2105561490
Email: a.elme.dyt.attikis@gmail.com                        192 00

Ελευσίνα  07/02/2014


ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η μέχρι τώρα εικόνα απ’ τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων για την Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί απορρίπτουν τη διαδικασία αυτή.
Θεωρούν ότι η διαδικασία αυτή όχι μόνο δεν πρόκειται να βελτιώσει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά:
Ø      Θα επιδεινώσει την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της αύξησης του φόρτου εργασίας, που επιβάλλουν οι διαδικασίες λειτουργίας των ομάδων εργασίας. Δεν είναι τυχαίο που το υπουργείο Παιδείας καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να… αποφασίσουν (παράνομα φυσικά) οι συνεδριάσεις των ομάδων να πραγματοποιούνται εκτός… ωραρίου εργασίας!!!!
Ø      Θέτει τις βάσεις για να περάσει η λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου απ’ την ευθύνη του κράτους, σύμφωνα με το σύνταγμα, στην ευθύνη των εκπαιδευτικών και των γονιών των μαθητών, αφού λειτουργίες του σχολείου όπως:
Þ            Οικονομικοί πόροι του σχολείου
Þ            Ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών
Þ            Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κ.λπ. 
γίνονται στόχοι του ίδιου του Σχολείου, μετακυλίοντας την ευθύνη για τη διεκδίκηση και υλοποίησή τους στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, στην τοπική κοινωνία και στους γονείς των μαθητών.
Ø   Γίνεται πιο καθαρό από ποτέ ότι η διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας:
Þ  Αποτελεί μοχλό που οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, μέσω και της εξωτερικής αξιολόγησης, που προβλέπεται στο πλαίσιο της «Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Þ  Οδηγεί στην  ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με στόχους: 1) τη μείωση του μισθολογικού κόστους, μέσω των ποσοστώσεων για τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό με βάση την ατομική αξιολόγηση, που προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο-φτωχολόγιο, 2) την απόλυση μέσω της διαθεσιμότητας και της δημιουργίας λίστας πλεοναζόντων εκπαιδευτικών, που δημιουργούνται με την κατάργηση-συγχώνευση τμημάτων και σχολείων και τη νέα αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών που ετοιμάζεται.
Þ  Έχει στόχο τη δημιουργία φόβου στην εκπαιδευτική κοινότητα, για να υλοποιηθούν απρόσκοπτα αυτές οι πολιτικές που αποτελειώνουν το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και που μετατρέπουν την παιδεία από δημόσιο αγαθό σε εμπορεύσιμο προϊόν.

Την υλοποίηση αυτής της πολιτικής φαίνεται να την έχουν αναλάβει εργολαβικά μερικοί διευθυντές σχολικών μονάδων της Δυτικής Αττικής, που στο πλαίσιο της συνεδρίασης των συλλόγων των σχολείων τους, αλλά και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των συλλόγων με θέμα τη δημιουργία ομάδων στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της μονάδας τους, απειλούν συναδέλφους, εκβιάζουν με πειθαρχικές κυρώσεις, με την ατομική αξιολόγηση, ακόμη και με την παρέμβαση του εισαγγελέα, προκειμένου να αποσπάσουν τη λήψη απόφασης για την ένταξη των εκπαιδευτικών σε ομάδες αυτοαξιολόγησης και τη δημιουργία αυτών των ομάδων απ’ το σύλλογο διδασκόντων. Να τονίσουμε ότι στις περισσότερες απ’ αυτές τις σχολικές μονάδες η  πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι αντίθετοι στην ένταξή τους σ’ αυτές τις ομάδες. Επιπλέον, είχαμε και περίπτωση που διευθυντής προσπάθησε να αποτρέψει την ενημέρωση των συναδέλφων του σχολείου του απ’ την ΕΛΜΕ.
Από κανένα νομικό κείμενο δεν τεκμαίρεται η υποχρεωτικότητα συμμετοχής του εκπαιδευτικού σε ομάδα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και ως εκ τούτου οι απειλές από διευθυντές αποτελούν πράξεις πειθαρχικά και ποινικά ελέγξιμες.
Καλούμε αυτούς τους διευθυντές να πάψουν να παρανομούν και να σέβονται τη θέληση των εκπαιδευτικών του σχολείου τους.
Ο κλάδος, μέσα απ’ τα συντεταγμένα συνδικαλιστικά του όργανα, θα είναι αμείλικτος σ’ αυτές τις πρακτικές.
Θα προβεί σε διαγραφή από το σωματείο όσων συνειδητά υπονομεύουν τις συλλογικές αποφάσεις του σωματείου και επιδεικνύουν υπερβάλλοντα ζήλο στην εφαρμογή των κυβερνητικών επιλογών.
Θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα ενάντια σε όσους αυθαιρετούν και κάνουν κατάχρηση εξουσίας .
Θα καλέσει τους αιρετούς στα συμβούλια κρίσεων στελεχών να «αξιολογήσουν» ανάλογα στις επόμενες κρίσεις των διευθυντικών στελεχών.     
Το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να απορρίπτουν συλλογικά αυτές τις απειλές και να τις αντιμετωπίζουν με τη σωστή και νόμιμη διαδικασία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και λήψης απόφασης του συλλόγου, που μπορεί να λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.
Όλοι οφείλουν να γνωρίζουν τα παρακάτω:
·        Ο σύλλογος διδασκόντων είναι όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και λειτουργεί με την αρχή της πλειοψηφίας των μελών του. 
·         Η λήψη αποφάσεων στο σύλλογο διδασκόντων γίνεται με απλή ψηφοφορία των παρόντων. Δεν αναφέρει καμιά διάταξη ότι καταγράφεται ατομικά η ψήφος των μελών του συλλόγου. Αναφέρει  ότι στο πρακτικό αναγράφεται η άποψη της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός και αν προβλέπεται άλλη διαδικασία από κάποια διάταξη ή αν αποφασίσει ο ίδιος ο σύλλογος διδασκόντων να  γίνει μυστική ψηφοφορία (ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠ. ΑΠ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Άρθρο 37 Παράγραφος 14 και15)
·        Ο διευθυντής  δεν μπορεί να επιβάλει στο σύλλογο διδασκόντων να πάρει απόφαση με την οποία διαφωνεί ο σύλλογος. Μπορεί μόνο «Σε περίπτωση αδυναμίας να ανατεθούν εργασίες και τομείς ευθύνης εντός του σχολείου, την απόφαση αυτή την παίρνει ο Διευθυντής (ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠ. ΑΠ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Άρθρο 39 Παράγραφος 15)». Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ομάδα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας δεν εμπίπτει στις (εξωδιδακτικές) εργασίες και σε τομείς ευθύνης για να μπορεί ο διευθυντής να την αναθέσει υποχρεωτικά.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να συνταχθούν και να υλοποιήσουν την απόφαση του κλάδου που πάρθηκε μέσα απ’ τις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις, να ανατρέψουμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων, μια αξιολόγηση που δεν έχει στόχο να γίνει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο καλύτερο για να υπηρετήσει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Πρέπει να αναδείξουμε ότι το σχολείο που διαμορφώνεται, μέσω και της αξιολόγησης, θα υποβαθμίσει παραπέρα τη μόρφωση που λαμβάνουν τα παιδιά, θα έχει ως αποτέλεσμα το παραπέρα χτύπημα των εργασιακών-μισθολογικών δικαιωμάτων αλλά και την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών. Δεν θέλουμε σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, το δικαίωμα στη μόρφωση  πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα παιδιά.
Στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων αναδεικνύουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας και δεν συγκροτούμε τις ομάδες εργασίας
 

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Περι Θεματικής Εβδομάδας και άλλων δεινών

Επιτυχημένη διαδήλωση καταγγελίας ενάντια στην επίσκεψη Κέρυ στους δρόμους της Αθήνας

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ