Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Κριτήρια εκπαιδευτικης αξιολόγησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

«ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί «επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί «πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί «εξαιρετικός»: 81 έως 100 βαθμοί

Κατηγορία I - Εκπαιδευτικό περιβάλλον 0,75
αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες
ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη
γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης


0 0
Κατηγορία II - Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας 0,5
αα) Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών
ββ) Στόχοι και περιεχόμενο
γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα


0 0
Κατηγορία III - Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών 1,25
αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία
ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα
γγ) κινητοποίησης των μαθησιακών διαδικασιών
δδ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών


0 0
Κατηγορία IV - Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια 1,5
αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις
ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτο – αξιολόγησή τηςγγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς


0 0
Κατηγορία V - Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 1
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.


0 0


Τελική βαθμολογία
0
Συνολικός ποιοτικός χαρακτηρισμός αξιολογούμενου εκπαιδευτικού
ΕΛΛΙΠΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου