Τεχνολογικό Λύκειο

α. Ειδικότητες: Κατάργηση όλων σχεδόν των ειδικοτήτων του σημερινού ΕΠΑΛ, που θα περιορισθούν σε 8 έως 10. Μεγάλος χαμένος τα παραϊατρικά επαγγέλματα που θα διδάσκονται πλέον στις εσωτερικές σχολές των μεγάλων κρατικών νοσοκομείων. 

β. Α΄ Τάξη: Καταργείται κάθε μάθημα επαγγελματικής και τεχνολογικής κατεύθυνση, εκτός από ένα για την οικονομική επιστήμη. Το πρόγραμμα σπουδών θα είναι ταυτόσημο με την αντίστοιχη τάξη του Γενικού Λυκείου, τόσο σε μαθήματα, όσο και σε ώρες διδασκαλίας.
 

γ. Β΄ Τάξη: Ίδιο πρόγραμμα σπουδών και μαθήματα με την Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου, εκτός από δύο - τέσσερα μαθήματα «τεχνολογικού και επαγγελματικού περιεχομένου» που θα διδάσκονται μία έως δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Η διδασκαλία τους θα είναι μόνο θεωρητική και η δομή τους θα έχει σχέση περισσότερο με το μάθημα της «Τεχνολογίας» που διδάσκονταν στο Γυμνάσιο και στην Α΄ Τάξη των ΕΠΑΛ, παρά με την έως μορφή των τεχνολογικών μαθημάτων του. Η αιτιολογία της εισαγωγής αυτών των μαθημάτων είναι ότι «θα δώσουν στους μαθητές τις γνώσεις και τα κριτήρια για να επιλέξουν Τεχνολογικό ή Επαγγελματικό κλάδο στη Γ΄ Τάξη. Δεν προβλέπονται εργαστήρια (εκτός αν αλλάξει κάτι) για την διδασκαλία αυτών των μαθημάτων. 

δ. Γ΄ Τάξη: Προβλέπονται τρεις ή τέσσερεις τομείς με 8 έως 10 ειδικότητες συνολικά όλοι, που οι μαθητές θα καλούνται να επιλέξουν με την εγγραφή τους σ’ αυτή την τάξη. Σε κάθε ειδικότητα θα διδάσκονται 3 έως 4 μαθήματα τεχνολογικού ή επαγγελματικού περιεχομένου, τα οποία και θα αποτελούν τα μαθήματα εξέτασης για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε ότι αφορά αν θα διδάσκονται μόνο θεωρητικά ή θα υπάρχει και εργαστηριακή τους διδασκαλία κατά τα πρότυπα των μεικτών μαθημάτων των ΕΠΑΛ, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Υπάρχει πρόταση να εφαρμοσθεί ο θεσμός της Μαθητείας σε αντικατάσταση της εργαστηριακής διδασκαλίας, αλλά προς το παρόν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες προσαρμογής του θεσμού στους μαθητές της Γ΄ Τάξης του Τεχνολογικού Λυκείου. 

ε. Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Τεχνολογικού Λυκείου: Δεν υπάρχει πρόβλεψη χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους Τεχνολογικού Λυκείου. Σε ότι αφορά την ισοτιμία τους με αυτούς του Γενικού Λυκείου στις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ, προβλέπεται η δημιουργία ειδικών τάξεων στις οποίες θα ακολουθείται το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με αυτό της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου. 
Οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν το κανονικό πρόγραμμα της Γ΄ Τάξης του Τεχνολογικού Λυκείου θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για τα Α-ΤΕΙ και εγγραφής σε ετήσιο πρόγραμμα των ΙΕΚ. 

στ. Εκπαιδευτικοί Τεχνολογικού Λυκείου: Θα παραμείνουν σ’ αυτό, μετά από αξιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί με πτυχίο ανωτάτων σχολών (ΠΕ) με προτεραιότητα επιλογής όσους έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους και επιμορφώσεις του ΙΝΕΠ της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, είτε θα μεταταγούν υποχρεωτικά στα ΙΕΚ, είτε θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Συνολικά προβλέπεται ότι θα αποχωρήσουν από την επαγγελματική εκπαίδευση, είτε με αναγκαστική μετάταξη σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες, είτε με διαθεσιμότητα, είτε με «μπόνους» συνταξιοδότησης, περισσότεροι από 25.000 εκπαιδευτικοί έως το τέλος του 2014. 

Η ΕΠΑΣ
Καταργούνται. Οι ειδικότητές τους  ή αρκετές από αυτές θα διδάσκονται στις σχολές του ΟΕΔ που επανέρχονται στην βαθμίδα της Κατάρτισης, όπως ήταν πριν την μετατροπή τους σε ΕΠΑΣ, και στο σύστημα δυαδικής  ή εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε συνδυασμό με Μαθητεία (θα ονομασθούν Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ). 

Τα ΙΕΚ
Παραμένουν στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας για άλλα δύο χρόνια. Θα περάσουν στις Περιφέρειες και τους Δήμους, μόλις βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης τους από τα Κοινωνικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθείας σ’ αυτούς (Δράση «Δια βίου Μάθηση του Ανθρώπινου Δυναμικού»). Στην περίπτωση αυτή, όσοι  θα υπηρετούν στα ΙΕΚ, θα θεωρηθούν αυτόματα υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς τα προνόμια της εκπαιδευτικής ιδιότητας που θα την χάσουν. 
Στο σχέδιο νόμου, που, παρά τις αντίθετες βεβαιώσεις ότι έχει ολοκληρωθεί,  γίνονται ακόμη προσθοαφαιρέσεις και αλλαγές διατάξεων, υπάρχει ρητή πρόβλεψη αναγκαστικών μεταθέσεων, κατά τα πρότυπα της Σιβιτανιδείου Σχολής, όλων των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα κριθούν υπεράριθμοι μετά την θεσμοθέτηση του Τεχνολογικού Λυκείου. Όσοι «περισσέψουν», πλεονάσουν κατά την εκπαιδευτική ορολογία,  θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και οι οργανικές τους θέσεις θα καταργηθούν. 

Προγράμματα κατάρτισης των ΙΕΚ: Δεν είναι γνωστό, αν ο Υπουργός έχει «λάθος» ενημέρωση ή το κάνει για επικοινωνιακούς λόγους και μιλά διαρκώς για την θεσμοθέτηση νέων κύκλων σπουδών για μαθητές Γυμνασίου, αλλά το σωστό είναι ότι αυτά είναι ήδη θεσμοθετημένα από το 2006. Βέβαια αφορούν τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, αλλά  η νομοθέτησή τους είναι πραγματικότητα. 
Πρόβλημα επίσης θα υπάρξει με τις ειδικότητες κατάρτισης  των ΙΕΚ που δεν είναι σταθερές, αλλά κυλιόμενης εφαρμογής, δηλαδή κάθε εξάμηνο ορίζονται και διαφορετικές. Για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ειδικότητες των ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ που καταργούνται, όπως είπε με πολύ έμφαση ο κ. Υπουργός στη Βουλή προκειμένου να υπερκεράσει τις αντιδράσεις των Βουλευτών της δικομματικής Κυβέρνησης. 
Ένα δεύτερο, αλλά σημαντικό πρόβλημα που δεν έχει ακόμη απάντηση, στο υπό τελική διαμόρφωση σχέδιο νόμου, είναι το πώς θα εφαρμοσθεί η Μαθητεία στα ΙΕΚ (κατά την διάρκεια της κατάρτισης των μαθητών ή μετά την αποφοίτησή τους;). 

Ανώτερη Τεχνική Εκπαίδευση & ΙΕΚ: Παρά τις αντίθετες διακηρύξεις του κ. Αρβανιτόπουλου, στη Βουλή των Ελλήνων μάλιστα, ότι με το σχέδιο νόμου για το Τεχνολογικό Λύκειο, τα ΙΕΚ  γίνονται «Ανώτερη Τεχνική Εκπαίδευση», αυτό πρακτικά δεν είναι δυνατό, αφού χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν «Σύστημα Δια Βίου Κατάρτισης» και δεν είναι ενταγμένα σε κανένα επίσημο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Οι προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας φαίνονται και από το γεγονός ότι ενώ με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου καταργήθηκαν τα ΕΠΑΛ και οι ΕΠΑΣ, δεν έχει υπάρξει έως σήμερα καμία ενέργεια ή δράση και γενικά καμία προετοιμασία από τις υπηρεσίες του για τον καθορισμό των ειδικοτήτων και τα προγράμματα σπουδών που θα λειτουργήσουν, υποτίθεται, από το Σεπτέμβριο. 

Τα ΣΕΚ
Για τα ΣΕΚ, οι πληροφορίες δεν είναι επαρκείς και αναφέρονται δύο εκδοχές. Η πρώτη αναφέρει ότι αυτά θα ενσωματωθούν στα ΙΕΚ και η δεύτερη στα Τεχνολογικά Λύκεια που θα ιδρυθούν. Σε κάθε περίπτωση θα πάψουν να είναι αυτοδύναμες και ανεξάρτητες σχολικές μονάδες. 

Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις σχολικών μονάδων Επαγγελματικής 
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως σήμερα γνωστά, το νομοσχέδιο για το Τεχνολογικό Λύκειο θα προβλέπει είτε άμεσα, είτε έμμεσα (με υπουργική απόφαση) ένα πολύ μεγάλο αριθμό συγχωνεύσεων – καταργήσεων ΕΠΑΛ (οι ΕΠΑΣ καταργούνται). Ενδεικτικά στη Γ΄ Αθήνας καταργούνται – συγχωνεύονται τα Εσπερινά ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων, 1ο & 2ο Εσπ. ΕΠΑΛ Περιστερίου σε ένα με έδρα αυτή που σήμερα λειτουργεί  το 1ο Εσπ. ΕΠΑΛ. Συγχωνεύονται σε ένα (1) τα δύο ημερήσια ΕΠΑΛ του Αιγάλεω, όπως και τα δύο του Ιλίου. Αναλογικά το ίδιο θα συμβεί σε κάθε δήμο και πόλη που λειτουργούν περισσότερα του ενός ΕΠΑΛ. 

Το τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος, θα δημοσιοποιηθεί σε λίγες ημέρες με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν είναι αυτοσκοπός του κ. Υπουργού η αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, αλλά η δημιουργία δεξαμενής υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα και τελικά απόλυση. Η αδυναμία του να βάλει σε τάξη τα πράγματα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που πορεύεται ανεξέλεγκτη, τον έκανε να στραφεί στην δευτεροβάθμια και δει στην Επαγγελματική ποντάροντας στην ελιτίστικη συμπεριφορά της ΟΛΜΕ που κυριαρχείτε από εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης. 

Όσο για τα αποτελέσματα της «μεταρρύθμισης» του κ. Αρβανιτόπουλου θα φανούν σε δύο με τρία περίπου χρόνια. Κατά σύμπτωση την ίδια περίοδο θα υπάρξουν Γενικές εκλογές, αν όλα πάνε καλά στη δικομματική Κυβέρνηση.  
Ίσως ο κ. Αρβανιτόπουλος θα έπρεπε από τώρα να ανοίγει διαύλους προς την Λέσχη Bildeberg, όπως η κ. Διαμαντοπούλου, γιατί πιθανόν θα του χρειασθούν προκειμένου να παραμείνει στις παρυφές, έστω, της πολιτικής… 

Σε αναμονή λοιπόν…. και ο καθένας ας πάρει αυτό που του αξίζει...


Τα μελλούμενα μόνο ένα «σαμάνος» μπορεί να τα πει και οι Έλληνες το μόνο που είχαν ήταν η Πυθία…

Από τον συνάδελφο Α.Μ.
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Περι Θεματικής Εβδομάδας και άλλων δεινών

Επιτυχημένη διαδήλωση καταγγελίας ενάντια στην επίσκεψη Κέρυ στους δρόμους της Αθήνας

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ