Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Καταργήσεις οργανικών


ΘΕΜΑ:«Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014»
Από ελέγχους που έχουν διεξαχθεί στα καταχωρημένα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Survey), έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων διατηρεί αυξημένη οργανικότητα, η οποία είναι δυσανάλογη με το μαθητικό δυναμικό που έχει στο ενεργητικό της. Ενόψει της έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων σχολικών μεταβολών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σας αποστέλλουμε πίνακες Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων των περιοχών ευθύνης σας και παρακαλούμε για τις απόψεις σας σχετικά με την οργανικότητά τους.
Ειδικότερα, στους πίνακες εμφανίζεται η κάθε σχολική μονάδα με την οργανικότητα και το μαθητικό δυναμικό όπως δηλώνεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Survey) καθώς και στήλη με το τι οργανικότητα θα έπρεπε να έχει κάθε σχολική μονάδα βάσει του μαθητικού της δυναμικού.
Επειδή είστε βαθύτεροι γνώστες της κατάστασης των σχολικών μονάδων της περιοχής σας, και των ειδικότερων συνθηκών που τις περιβάλλουν, παρακαλούμε όπως έχουμε την άποψη σας για την οργανικότητα κάθε σχολικής μονάδας καθώς και τυχόν παρατηρήσεις σας.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένους τους πίνακες μέχρι την Παρασκευή 05-04-2013  στην ηλεκτρονική διεύθυνση t09dypd@minedu.gov.gr .
      Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Εσωτερική διανομή:
1)    Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων Π.Ε. & Δ.Ε.
     Τμήματα Α΄& Β΄
  2) Γραφείο Υπουργού
  3) Γραφείου Υφυπουργού, κου Παπαθεοδώρου
  4) Γραφείο  Γεν. Γραμματέα
  5) Γραφείο  Ειδ. Γραμματέα, κου Γκλαβά
  6) Γεν. Διεύθυνση Διοικ. Διοίκησης Π.Ε. και Δ.Ε.
  7) Δνση Προσωπικού Π.Ε.-Τμήμα Γ΄Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthra/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD#ixzz2PX2QNAUV
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου